YOMEDIA

Bài tập C3 trang 16 SGK Vật lý 7

Giải bài C3 tr 16 sách GK Lý lớp 7

Hãy tìm cách kiểm tra xem AA' có vuông góc với MN không ; A và A' có cách đều MN không.

ADSENSE

Gợi ý trả lời Bài tập C3

Kết luận: Điểm sáng và ảnh của nó tạo bởi gương phẳng cách gương một khoảng bằng nhau.

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập C3 trang 16 SGK Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA