ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Vật lý 7 Bài 5 Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 7 Bài 5 về Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật .
  • B. Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn và nhỏ hơn vật .
  • C. Các tia sáng từ điểm sáng S tới gương phẳng cho tia phản xạ có đường kéo dài đi qua ảnh ảo S’. 
  • D. Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó tới gương.
  • A. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn 
  • B. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng luôn luôn hứng được trên màn chắn 
  • C. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng song song với màn chắn 
  • D. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có thể hứng được trên màn chắn 
   
   
  • A. Vì mặt nước đóng vai trò là một gương phẳng
  • B. Vì mặt nước có thể hấp thụ ánh sáng
  • C. Vì mặt nước có thể truyền được hình ảnh
  • D. Vì một lí do khác
  • A. Ảnh của một vật qua gương phẳng lớn hơn vật
  • B. Ảnh của một vật qua gương phẳng nhỏ hơn vật
  • C. Dùng màn chắn có thể hứng được ảnh của một vật qua gương phẳng
  • D. Ảnh của một vật qua gương phẳng lớn bằng vật
  • A.  d = d’
  • B. d > d’
  • C. d < d’
  • D.  Không so sánh được vì ảnh là ảo, vật là thật.
    
 • Câu 6:

  Một vật sáng AB đặt trước một gương phẳng. Góc tạo bởi vật và mặt gương bằng 60 độ. Hãy tìm góc tạo bởi ảnh và mặt gương.

   

     

  • A. 200
  • B. 450
  • C. 600
  • D. 300
 • Câu 7:

  Nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, câu phát biểu nào dưới đây là đúng? 

  • A. Hứng được trên màn và lớn bằng vật
  • B. Không hứng được trên màn và bé hơn vật
  • C. Không hứng được trên màn và lớn bằng vật
  • D. Hứng được trên màn và lớn hơn vật
 • Câu 8:

  Chọn câu trả lời đúng

  Khi soi gương, ta thấy 

  • A. Ảnh thật ở sau gương
  • B. Ảnh ảo ở sau gương
  • C. Ảnh thật ở trước gương
  • D. Ảnh ảo ở trước gương
 • Câu 9:

  Chọn câu trả lời đúng

  Ảnh của một một vật qua một gương phẳng luôn là: 

  • A. Ảnh thật, cùng chiều và nhỏ hơn vật
  • B. Ảnh thật cùng chiều và bằng vật, đối xứng nhau qua gương
  • C. Ảnh ảo, cùng chiều, bằng vật, đối xứng nhau qua gương
  • D. Ảnh ảo, ngược chiều, lớn hơn vật
  • A. Khi ảnh S’ ở phía trước mắt ta. 
  • B. Khi S’ là nguồn sáng
  • C. Khi giữa mắt và ảnh S’ không có vật chắn sáng. 
  • D. Khi mắt nhận được tia phản xạ của các tia tới xuất phát từ điểm sáng S. 
 

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)