ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 23.7 trang 54 SBT Vật lý 7

Bài tập 23.7 trang 54 SBT Vật lý 7

Dòng điện không có tác dụng nào dưới đây?

A. Tác dụng nhiệt.    

B. Tác dụng từ.

C. Tác dụng phát ra âm thanh.    

D. Rác dụng hoá học. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án C

Dòng điện không có tác dụng phát ra âm thanh.

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23.7 trang 54 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1