ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 23.5 trang 54 SBT Vật lý 7

Bài tập 23.5 trang 54 SBT Vật lý 7

Hoạt động của dụng cụ nào dưới đây dựa trên tác dụng từ của dòng điện?

    A. Ấm điện     B. Quạt điện

    C. Đèn LED     D. Nồi cơm điện 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án B

Vì động cơ điện của quạt điện hoạt động dựa trên tác dụng từ của dòng điện.

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23.5 trang 54 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1