YOMEDIA
NONE

Bài tập 23.6 trang 54 SBT Vật lý 7

Bài tập 23.6 trang 54 SBT Vật lý 7

Cần cẩu dùng nam châm điện hoạt động dựa trên tác dụng nào dòng điện?

A. Tác dụng nhiệt                                 

B. Tác dụng phát sáng

C. Tác dụng từ                                      

D. Tác dụng hóa học

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án C

Vì nam châm điện trong cần cẩu hoạt động được là do tác dụng từ của dòng điện tạo nên.

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23.6 trang 54 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON