ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 23.4 trang 53 SBT Vật lý 7

Bài tập 23.4 trang 53 SBT Vật lý 7

Hãy kẻ đoạn thẳng nối mỗi điểm ở cột bên trái với một điểm ở cột bên phải trong khung dưới đây để chỉ ra sự phù hợp nội dung giữa chúng.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 23.4 trang 53 SBT Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1