ON
YOMEDIA

Huea Nguyen's Profile

 Huea Nguyen

Huea Nguyen

01/01/1970

Số câu hỏi 1
Số câu trả lời 3
Điểm 15
Kết bạn

Bạn bè (0)

Không có Hoạt động gần đây

Điểm thưởng gần đây (6)

  • Huea Nguyen: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Huea Nguyen: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Huea Nguyen: câu trả lời bị xoá, user trả lời -10 (-10đ) Cách đây 7 tháng
  • Huea Nguyen: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng
  • Huea Nguyen: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 8 tháng
  • Huea Nguyen: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 8 tháng

 

1=>1