YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập C2 trang 51 SGK Vật lý 6

Giải bài C2 tr 51 sách GK Lý lớp 6

- Đo lực kéo vật theo phương thẳng đứng như hình (SGK) và ghi kết quả đo được vào bảng.

- Đo lực kéo vật qua ròng rọc cố định như hình b. Kéo từ từ lực kế. Đọc và ghi số chỉ của lực kê vào bảng dưới.

- Đo lực kéo vật qua ròng rọc động như hình c. Kéo từ từ lực kế. Đọc và ghi số chi của lực kế vào bảng dưới.
 

ANYMIND360

Gợi ý trả lời Bài tập C2

  • Tiến hành thí nghiệm và ghi kết quả vào bảng:

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập C2 trang 51 SGK Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON