YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập C4 trang 51 SGK Vật lý 6

Giải bài C4 tr 51 sách GK Lý lớp 6

Tìm từ thích hợp để điền vào chồ trống của các câu sau :

a) Ròng rọc (1) ............. có tác dụng làm đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp.

b) Dùng ròng rọc (2)..... thì lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của vật.

ADSENSE

Gợi ý trả lời Bài tập C4

(1) - cố định; 

(2) - động.

  • Ròng rọc cố định có tác dụng làm đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp.

  • Dùng ròng rọc động thì lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của vật.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập C4 trang 51 SGK Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON