YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 16.11 trang 54 SBT Vật lý 6

Bài tập 16.11 trang 54 SBT Vật lý 6

Hình 16.3 là một palăng dùng để nâng vật nặng trọng lượng P lên cao. Hãy dùng hình vẽ đó để trả lời các câu 16.11 và 16.12.

Giải SBT Vật Lí 6 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 6

Bài 16.11. Ròng rọc nào là ròng rọc động, ròng rọc nào là ròng rọc cố định ?

A. Ròng rọc 1 và 2 là ròng rọc cố định, ròng rọc 3 và 4 là ròng rọc động.

B. Ròng rọc 1, 2, 3, 4 đều là ròng rọc cố định.

C. Ròng rọc 1, 2, 3, 4 đều là ròng rọc động.

D. Ròng rọc 1 và 2 là ròng rọc động, ròng rọc 3 và 4 là ròng rọc cố định. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn A

Vì quan sát hình vẽ ta thấy ròng rọc 1 và 2 khi làm việc bánh xe sẽ quay tại chỗ, còn ròng rọc 3 và 4 khi làm việc bánh xe của nó sẽ vừa quay vừa di chuyển.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16.11 trang 54 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF