YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 16.10 trang 54 SBT Vật lý 6

Bài tập 16.10 trang 54 SBT Vật lý 6

Muốn đứng ở dưới để kéo một vật lên cao với lực nhỏ hơn trọng lượng của vật phải dùng

A. một ròng rọc cố định

B. một ròng rọc động

C. hai ròng rọc động

D. một ròng rọc động và một ròng rọc cố định 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn D

Muốn đứng ở dưới để kéo một vật lên cao với lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật phải dùng một ròng rọc động và một cố định.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16.10 trang 54 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF