YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 16.16 trang 56 SBT Vật lý 6

Bài tập 16.16 trang 56 SBT Vật lý 6

Hãy vẽ sơ đồ của hệ thống ròng rọc dùng đứng từ dưới đất kéo một vật 100kg lên cao với lực kéo chỉ bằng 250N với số lượng ròng rọc ít nhất. Coi trọng lượng của ròng rọc là không đáng kể. Yêu cầu nói rõ tác dụng của từng ròng rọc trong hệ thống 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Muốn vậy, ta phải mắc các ròng rọc thành một pa-lăng gồm 2 ròng rọc động để lực kéo giảm đi 4 lần và 2 ròng rọc cố định dùng để đổi chiều lực kéo.

Ròng rọc 3, 4 là ròng rọc cố định có tác dụng thay đổi hướng của lực kéo.

Ròng rọc 1, 2 là ròng rọc động có tác dụng làm giảm độ lớn của lực kéo.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16.16 trang 56 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF