ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 16.17 trang 56 SBT Vật lý 6

Bài tập 16.17 trang 56 SBT Vật lý 6

Hãy so sánh hai palăng vẽ ở hình 16.6 về:

Giải SBT Vật Lí 6 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 6

a. Số ròng rọc động và ròng rọc cố định

b. Cách bố trí các ròng rọc

c. Mức độ lợi về lực .

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a. Số ròng rọc động và ròng rọc cố định ở cả hai hình là giống nhau đều bằng 3.

b. Trong palăng hình 16.6a, các ròng rọc cố định được mắc vào một trục thẳng đứng, các ròng rọc động được mắc vào một trục thẳng đứng;

Trong palăng vẽ hình 16.6b các ròng rọc cố định được mắc vào 1 trục nằm ngang, các ròng rọc động mắc vào cùng 1 trục nằm ngang.

c. Mức độ lợi về lực là giống nhau, lợi 6 lần về lực.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16.17 trang 56 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1