ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 16.18 trang 56 SBT Vật lý 6

Bài tập 16.18 trang 56 SBT Vật lý 6

Hãy nêu tác dụng của các ròng rọc ở cần cẩu vẽ ở hình 16.7.

Giải SBT Vật Lí 6 | Giải bài tập Sách bài tập Vật Lí 6

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Ròng rọc cố định: đổi hướng lực tác dụng.

Ròng rọc động: giảm độ lớn lực tác dụng.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16.18 trang 56 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1