YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 16.2 trang 53 SBT Vật lý 6

Bài tập 16.2 trang 53 SBT Vật lý 6

Trong các câu sau đây, câu nào là không đúng?

A. ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi hướng của lực

B. ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi độ lớn của lực

C. ròng rọc động có tác dụng làm thay đổi độ lớn của lực

D. ròng rọc động có tác dụng làm thay đổi hướng của lực 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn B

Vì ròng rọc cố định có tác dụng làm thay đổi hướng của lực còn ròng rọc động giúp làm thay đổi hướng và lực kéo nên đáp án B là không đúng.

-- Mod Vật Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16.2 trang 53 SBT Vật lý 6 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF