YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một động cơ không đồng bộ ba pha đấu hình sao vào mạng điện xoay chiều ba pha, có điện áp dây 380V. Động cơ có công suất 10 kW. Hệ số công suất 0,8. Cường độ dòng điện hiệu dụng đi qua mỗi cuộn dây có giá trị bao nhiêu?

   

  • A. 18,94A    
  • B. 56,72A                 
  • C. 45,36A                 
  • D. 26,35A

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Điện áp pha:

  \(U_p=\frac{U_d}{\sqrt{3}}=\frac{380}{\sqrt{3}}=220\) (V).

  Cường độ dòng điện qua mỗi cuộn dây là:

  \(I=\frac{P}{3U_p.cos\varphi }=\frac{10000}{3.220.0,8}=18,94(A)\)

                

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 3183

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON