YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một động cơ không đồng bộ ba pha sinh ra công cơ học gấp 80 lần nhiệt lượng tỏa ra của máy. Tìm hiệu suất của động cơ?

  • A. 38,8%
  • B. 8,8%
  • C. 90,8%
  • D. 98,8%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Pcơ = 80Ptn ⇒ H = ?
  P = Pcơ + Ptn = Pcơ + \(\frac{1}{80}\)Pcơ = \(\frac{81}{80}\)Pcơ 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3180

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF