YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một động cơ không đồng bộ ba pha sinh ra công cơ học gấp 80 lần nhiệt lượng tỏa ra của máy. Tìm hiệu suất của động cơ?

  • A. 38,8%
  • B. 8,8%
  • C. 90,8%
  • D. 98,8%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Pcơ = 80Ptn ⇒ H = ?
  P = Pcơ + Ptn = Pcơ + \(\frac{1}{80}\)Pcơ = \(\frac{81}{80}\)Pcơ 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 3180

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON