YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một động cơ điện xoay chiều có công suất tiêu thụ điện năng bằng 440W, hệ số công suất bằng 0,8. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu động cơ bằng 220V. Tìm cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ?

  • A. 7,5(A)
  • B. 2(A)
  • C. 2,5(A)
  • D. 5(A)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C


  \(\left\{\begin{matrix} P = 440W \ \\ \cos \varphi = 0,8\\ U = 220V \ \\ I = \ ? \ \ \ \ \ \ \ \end{matrix}\right.\)
  \(P = UI\cos \varphi\)
  \(\Rightarrow I = \frac{P}{U\cos \varphi }\)
  \(\Rightarrow I = \frac{440}{220.0,8} = 2,5A\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 3181

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON