RANDOM
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một động cơ điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 220V, cường độ dòng điện hiệu dụng 0,5 A và hệ số công suất của động cơ là 0,8 . Biết rằng công suất hao phí của động cơ là 11 W. Hiệu suất của động cơ (tỉ số giữa công suất hữu ích và công suất tiêu thụ toàn phần) là 

  • A. 80%.    
  • B. 90%.    
  • C. 92,5%.  
  • D. 87,5 %.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  P = UIcosφ = 88 W;

  H = (P - Ptnh)/P

  = 0,875 = 87,5 %.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 122084

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1