YOMEDIA
UREKA

Bài tập 17-18.6 trang 47 SBT Vật lý 12

Giải bài 17-18.6 tr 47 sách BT Lý lớp 12

Một động cơ điện xoay chiều khi hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 220 V thì sinh ra công suất cơ học là 170W. Biết động cơ có hệ số công suất 0,85 và công suất toả nhiệt trên dâỵ quấn động cơ là 17W. Bỏ qua các hao phí khác, cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ là:

\(\begin{array}{l} A.{\rm{ }}\sqrt 2 A.{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;\;\;{\rm{ }}\,\,\,\,B.{\rm{ }}\,\sqrt {\frac{3}{2}} A.{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;\;\;\;\;{\rm{ }}\\ C.{\rm{ }}\frac{{\sqrt 2 }}{2}A.{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;\;\;\;\;\;D.{\rm{ 1}}A.{\rm{ }}\;{\rm{ }}\;\;\; \end{array}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án D.

Cường độ dòng điện hiệu dụng qua động cơ là 1 A.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 17-18.6 trang 47 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON