YOMEDIA

Trắc nghiệm Vật lý 12 Bài 17 Máy phát điện xoay chiều

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 12 Bài 17 về Máy phát điện xoay chiều online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (12 câu):

  • A. Máy được chế tạo dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ
  • B. Cho rô-to quay thì trong phần ứng xuất hiện suất điện động xoay chiều
  • C. Để tăng suất điện động cần bố trí phần ứng của máy là nam châm có nhiều cặp cực
  • D. Công làm quay rôto đã biến thành điện năng
 • Câu 2:

  Một máy phát điện xoay chiều một pha có 4 cặp cực. Biểu thức của suất điện động do máy phát ra là: \(e=220\sqrt{2}cos(100\pi t-0,5\pi )(V)\)  .Tìm giá trị đúng của tốc độ quay của rôto 

  • A. 150 vòng/phút.
  • B.  750 vòng/phút.
  • C. 1500 vòng/phút.
  • D. 100 vòng/phút.
  • A. Tăng cường từ thông của chúng. 
  • B. Làm cho từ thông qua các cuộn dây biến thiên điều hòa
  • C. Tránh dòng tỏa nhiệt do có dòng Phu-cô xuất hiện
  • D. Làm cho các cuộn dây phần cảm có thể tạo ra từ trường quay.
 • Câu 4:

  Một máy phát điện có 4 cặp cực, roto quay với tốc độ 30 vòng/phút, một máy phát điện thứ hai có 5 cặp cực. Để hai dòng điện do 2 máy phát ra hòa vào cùng một mạng điện thì roto của máy phát thứ hai phải có tốc độ bao nhiêu?

  • A. 50 vòng/phút.
  • B. 24 vòng/phút.
  • C. 75 vòng/phút.
  • D. 240 vòng/phút.
 • Câu 5:

  Một máy phát điện xoay chiều 1 pha tạo ra tần số 60 Hz, để duy trì hoạt động của 1 thiết bị kỹ thuật (chỉ hoạt động với tần số 60 Hz). Nếu thay roto của máy bằng 1 roto khác nhiều hơn 1 cặp cực thì số vòng quay của roto trong 1 giờ thay đổi 7200 vòng. Tìm số cặp cực của roto ban đầu?

  • A. \(n = 720 \ (v/p); p = 5 \hspace{1,5cm}\)
  • B. \(n = 72\ (v/p); p = 5 \hspace{1,5cm}\)
  • C. \(n = 720 \ (v/p); p = 10 \hspace{1,5cm}\)
  • D. \(n = 360 \ (v/p); p = 5 \hspace{1,5cm}\)
  • A. Roto của động cơ không đồng bộ ba pha quay với tốc độ của từ trường quay. 
  • B. Tốc độ góc của động cơ không đồng bộ ba pha không phụ thuộc vào tốc độ quay của từ trường và vào mô-men cản.
  • C. Chỉ có dòng điện xoay chiều ba pha mới tạo ra được từ trường quay.
  • D. Vecto cảm ứng từ của từ trường quay trong long stato của động cơ không đồng bộ ba pha luôn thay đổi cả hướng lẫn trị số.
  • A. Có khả năng thay đổi điện áp hiệu dụng dễ dàng. 
  • B. Có thể chạy các động cơ điện có công suất lớn.
  • C. Có thể tạo ra từ trường quay một cách đơn giản.
  • D. Có thể gây ra hiện tượng điện phân.
 • Câu 8:

  Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là roto gồm 4 cặp cực (4 cực nam và 4 cực bắc). Để suất điện động do máy này sinh ra có tần số 50Hz thì roto phải quay với tốc độ: 

  • A. 750 vòng/phút 
  • B. 75 vòng/phút
  • C. 25 vòng/phút     
  • D. 480 vòng/phút
  • A. 60Hz  
  • B. 100Hz  
  • C. 120Hz  
  • D. 50Hz
 • Câu 10:

  Rôto của máy phát điện xoay chiều một pha là nam châm có bốn cặp cực (4 cực nam và cực bắc). Khi rôto quay với tốc độ 900 vòng/phút thì suất điện động do máy tạo ra có tần số là 

  • A. 60 Hz.         
  • B. 100 Hz.
  • C. 120 Hz. 
  • D. 50 Hz.
 • Câu 11:

  Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto quay với tốc độ 375 vòng/phút. Tần số của suất điện động cảm ứng mà máy phát tạo ra là 50 Hz. Số cặp cực của rôto bằng 

  • A. 12.   
  • B. 4
  • C. 16.    
  • D. 8.
 • Câu 12:

  Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 10 cặp cực (10 cực nam và 10 cực bắc) Rôto quay với tốc độ 300 vòng/phút. Suất điện động do máy sinh ra có tần số bằng 

  • A. 50 Hz.   
  • B. 100 Hz.
  • C. 120 Hz.     
  • D. 60 Hz.
YOMEDIA