YOMEDIA
NONE

Bài tập 7 trang 78 SGK Vật lý 11

Giải bài 7 tr 78 sách GK Lý lớp 11

Một bóng đèn 220V - 100W khi sáng bình thường thì nhiệt độ của dây tóc đèn là 20000C. Xác định điện trở của đèn khi thắp sáng và khi không thắp sáng, biết rằng nhiệt độ môi trường là 200C và dậy tóc đèn làm bằng vofam.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 7

Nhận định và phương pháp: 

Bài 7 là dạng bài xác định điện trở của đèn khi thắp sáng và khi không thắp sáng

Cách giải :

  • Ta tiến hành giải theo các bước như sau:

    • Bước 1: Áp dụng công thức tính điện trở của bóng đèn khi sáng bình thường: \(R=\frac{U^2}{P}\)

    • Bước 2: Từ công thức: \(R=R_0\left [ 1+\alpha (t-t_0) \right ]\) ta suy ra điện trở của bóng đèn khi không thắp sáng: \(R_0=\frac{R}{\left [ 1+\alpha (t-t-0) \right ]}\)

    • Bước 3: Thay số và tính toán kết quả để tìm \(R\) và  \({R_{0}}\) 

Lời giải: 

  • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 7 như sau: 

  • Ta có: 

Điện trở của bóng đèn khi sáng bình thường (2000°C):

\(R=\frac{U^2}{P}=\frac{220^2}{100}=484\Omega\)

Từ công thức: \(R=R_0\left [ 1+\alpha (t-t_0) \right ]\) ta suy ra điện trở của bóng đèn khi ở nhiệt độ môi trường 200

\(R_0=\frac{R}{\left [ 1+\alpha (t-t-0) \right ]}\)\(=\frac{484}{\left [ 1+4,5.10^{-3}(2000-20) \right ]}=48,4\Omega\)

 

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 7 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 78 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF