ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 13.6 trang 34 SBT Vật lý 11

Bài tập 13.6 trang 34 SBT Vật lý 11

Một cặp nhiệt điện sắt - constantan có hệ số nhiệt điện động là 52 μV/K. Người ta nhúng 2 mối hàn của cặp nhiệt điện này vào 2 chất lỏng có nhiệt độ tương ứng là -2oC và 78oC. Suất điện động nhiệt điện trong cặp nhiệt điện này bằng

A. 52,76mV       B. 41,60mV    

C. 39,52mV       D. 4,16mV 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Suất điện động nhiệt điện trong cặp nhiệt điện bằng 4,16mV 

Đáp án D

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.6 trang 34 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1