YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 13.3 trang 33 SBT Vật lý 11

Bài tập 13.3 trang 33 SBT Vật lý 11

Hai cặp nhiệt điện đồng - constantant và sắt - constantan có hệ số nhiệi điện động tương ứng là α1 = 42,5 μV/K. Hiệu nhiệt độ ở đầu nóng và đầu lạnh của cặp đồng - constantan lớn hơn 5,2 lần hiệu nhiệt độ đầu nóng và đầu lạnh của cặp sắt - constantan. So sánh các suất điện động nhiệt điện E1 và E2 trong hai cặp nhiện điện này?

A. E1 = 4,25E2

B. E2 = 4,25E1

C. E1 = 42,5/52 E2

D. E2 = 42,5/52 E

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án A

E1 = 4,25E2

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13.3 trang 33 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF