YOMEDIA
NONE

Bài tập 9 trang 78 SGK Vật lý 11

Giải bài 9 tr 78 sách GK Lý lớp 11

Để mắc đường dây tải điện từ điểm A đến địa điểm B, ta cần 1000 kg dây đồng. Muốn thay dây đồng bằng dây nhôm mà vẫn đảm bảo chất lượng truyền điện, ít nhất phải dùng bao nhiêu kg nhôm? Cho biết khối lượng riêng của đồng là \(8 900 kg/m^3\), của nhôm là \(2 700 kg/m^3\).

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Điều kiện: R không đổi, suy ra: 

(l = AB, S là tiết diện dây, p* là điện trở suất của vật liệu làm dây dẫn). Khối lượng dây: mCu = pCuSCul; mAl = pAlSAll (p là khối lượng riêng của vật liệu làm dây dẫn).

Suy ra: mAl = 490 kg,

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 78 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON