YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 8 trang 78 SGK Vật lý 11

Giải bài 8 tr 78 sách GK Lý lớp 11

Khối lượng mol nguyên tử của đồng là \(64.10^{-3} kg/mol\) . Khối lwọng riêng của đồng là \(8,9.10^{3} kg/m^3\). Biết rằng mỗi nguyên tử đồng đóng góp 1 êlectron dẫn  

a) Tính mật độ êlectron tự do trong đồng

b) Một dậy tải điện bằng đồng, tiết diện \(10 mm^2\), mang dòng điện 10A. Tính tốc độ trôi của electron dẫn trong dây dẫn đó

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 8

 
 

Nhận định và phương pháp: 

Bài 8 là dạng bài xác định mật độ êlectron tự do trong nguyên tử đồng và tốc độ  trôi của electron dẫn trong dây dẫn đồng.

Cách giải :

 • Ta tiến hành giải theo các bước như sau:

  • Bước 1: Áp dụng công thức tính mật độ êlectron tự do: \(n = \frac{{{N_A}.{\rm{ }}D}}{A}\)

  • Bước 2: Áp dụng công thức tính điện trở của dây dẫn: \(R=\rho \frac{\l }{S}\)

  • Bước 3: Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn: U=IR

  • Bước 4: Cường độ điện trường trong dây dẫn: \(E = \frac{U}{l}\)

  • Bước 5: Suy ra công thức tính vận tốc trôi và thay số tính toán: \(V_1=\mu _nE\)

Lời giải: 

 • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 8 như sau: 

 • Ta có: 

Câu a:

 • Mật độ:

\(n = \frac{{{N_A}.D}}{A} = \frac{{6,{{023.10}^{23}}.8,{{9.10}^3}}}{{{{64.10}^{ - 3}}}}{\rm{ = }}8,{375.10^{28}}\,electron/{m^3}\)

Câu b:

 • Điện trở của dây dẫn: \(R=\rho \frac{\l }{S}=1,69\Omega\)

 • Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn: U=IR= 16,9 V

 • Cường độ điện trường trong dây dẫn:

\(E = \frac{U}{l} = 1,69.{\rm{ }}{10^{ - 2}}V/m\)

 • Vận tốc trôi:

\(V_1=\mu _nE\)=  \(4,{37.10^{ - 3}}.1,{69.10^{ - 2}} = 7,{38.10^{ - 5}}m/s\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 8 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 78 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Đào Thị Nhàn
  Bài 5 (SGK trang 78)

  Phát biểu nào là chính xác

  Các kim loại đều:

  A. Dẫn điện tốt, có điện trở suất không thay đổi.

  B. Dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ

  C. Dẫn điện tốt như nhau, có điêj trở suất thay đổi theo ngiệt độ

  D. Dẫn điện tốt, có điện trở suất thay đổi theo nhiệt độ giống nhau.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Trần Bảo Việt
  Bài 4 (SGK trang 78)

  Do đâu mà cặp nhiệt điện có suất điện động?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1