YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 90 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 90 SGK Vật lý 11 nâng cao

Một sợi dây đồng có điện trở 74 Ω ở 50o C. Điện trở của sợi dây đó ở 100o C là bao nhiêu? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ở nhiệt độ t1 = 50°C thì điện trở là R1 = 74 (Ω) ; nhiệt độ t2 = 100°C thì điện trở là R2

Áp dụng công thức: 

\(\begin{array}{l} {R_1} = {R_0}\left( {1 + \alpha {t_1}} \right)\\ {R_2} = {R_0}\left( {1 + \alpha {t_2}} \right)\\ \Rightarrow \frac{{{R_2}}}{{{R_1}}} = \frac{{1 + \alpha {t_2}}}{{1 + \alpha {t_1}}}\\ \Rightarrow {R_2} = \left( {\frac{{1 + \alpha {t_2}}}{{1 + \alpha {t_1}}}} \right){R_1} = \left( {\frac{{1 + 4,{{3.10}^{ - 3}}.100}}{{1 + 4,{{3.10}^{ - 3}}.50}}} \right).74\\ \Rightarrow {R_2} = 87\left( {\rm{\Omega }} \right) \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 90 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF