YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 7 trang 138 SGK Vật lý 11

Giải bài 7 tr 138 sách GK Lý lớp 11

Hạt prôtôn chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính 5 m dưới tác dụng của một từ trường đều \(B = 10^{-2} T\). Xác định:

a) Tốc độ của prôtôn.

b) chu kì chuyển động của prôtôn.

Cho \(m_p = 1,672.10^{-27} kg.\) 

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 7

Nhận định và phương pháp: 

Bài 7 là dạng bài xác đinhk tốc độ và chu kì chuyển động của hạt điện tích trong từ trường đều.

Cách giải :

 • Ta tiến hành giải theo các bước như sau:

  • Bước 1: Áp dụng công thức tính bán kính chuyển động \(R=\frac{mv}{\left | q_{0} \right |B}\)

  • Bước 2: Thay số tính toán để tìm \(v\) là tốc độ của prôtôn.

  • Bước 3: Áp dụng công thức tính chu kì chuyển động của prôtôn theo quỹ đạo: \(T=\frac{2\pi R}{v}\)

  • Bước 4: Thay số tính toán để tìm \(T\)

Lời giải: 

Áp dụng phương pháp trên để giải bài 7 như sau: 

 • Ta có: 

Câu a:

 • Từ công thức tính toán bán kính chuyển động \(R=\frac{mv}{\left | q_{0} \right |B}\Rightarrow v=\frac{\left | q_{0} \right |BR}{m}\)   

 • Thay số \(v=\frac{1,6.10^{-19}.10^{-2}.5}{1,672.10^{-27}}= 4,784.10^6 m/s^2.\)  

Câu b:

 • Chu kì chuyển động tròn:  \(T=\frac{2\pi R}{v}= 6,6.10^6 s\) .

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 7 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 138 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON