YOMEDIA
NONE

Bài tập 22.1 trang 54 SBT Vật lý 11

Bài tập 22.1 trang 54 SBT Vật lý 11

Câu nào dưới đây nói về lực Lo-ren-xơ là đúng ?

A. Là lực tác dụng của từ trường lên dòng điện.

B. Là lực tác dụng của từ trường lên hạt điện tích đứng yên.

C. Là lực tác dụng của từ trường lên vòng dây dẫn có dòng điện chạy qua.

D. Là lực tác dụng của từ trường lên hạt điện tích chuyển động. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Lực Lo-ren-xơ là lực tác dụng của từ trường lên hạt điện tích chuyển động. 

Đáp án D

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.1 trang 54 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON