ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 22.7 trang 55 SBT Vật lý 11

Bài tập 22.7 trang 55 SBT Vật lý 11

Hạt prôtôn chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính 5,0 cm trong từ trường đều có cảm ứng từ 1.10-2 T. Prôtôn có điện tích e = l,6.10-19C và khối lượng m =1,672.10-27 kg. Xác định :

a) Vận tốc của prôtôn chuyển động trong từ trường.

b) Chu kì chuyển động của prôtôn trên quỹ đạo tròn. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Áp dụng công thức \(R = \frac{{mv}}{{|q|B}}\) , ta suy ra vận tốc của prôtôn khi bay vàotừ trường :

\(v = \frac{{eBR}}{m} = \frac{{1,{{6.10}^{ - 19}}.1,{{0.10}^{ - 2}}.5,{{0.10}^{ - 2}}}}{{1,{{672.10}^{ - 27}}}} \approx 4,{9.10^4}m/s\)

b) Từ đó xác định được chu kì chuyển động của prôtôn trên quỹ đạo tròn :

\(T = \frac{{2\pi R}}{v} = \frac{{2\pi m}}{{eB}} = \frac{{2.3,14.1,{{672.10}^{ - 27}}}}{{1,{{6.10}^{ - 19}}.1,{{0.10}^{ - 2}}}} = 6,{56.10^{ - 6}}s\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.7 trang 55 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1