YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 22.7 trang 55 SBT Vật lý 11

Bài tập 22.7 trang 55 SBT Vật lý 11

Hạt prôtôn chuyển động theo quỹ đạo tròn bán kính 5,0 cm trong từ trường đều có cảm ứng từ 1.10-2 T. Prôtôn có điện tích e = l,6.10-19C và khối lượng m =1,672.10-27 kg. Xác định :

a) Vận tốc của prôtôn chuyển động trong từ trường.

b) Chu kì chuyển động của prôtôn trên quỹ đạo tròn. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Áp dụng công thức \(R = \frac{{mv}}{{|q|B}}\) , ta suy ra vận tốc của prôtôn khi bay vàotừ trường :

\(v = \frac{{eBR}}{m} = \frac{{1,{{6.10}^{ - 19}}.1,{{0.10}^{ - 2}}.5,{{0.10}^{ - 2}}}}{{1,{{672.10}^{ - 27}}}} \approx 4,{9.10^4}m/s\)

b) Từ đó xác định được chu kì chuyển động của prôtôn trên quỹ đạo tròn :

\(T = \frac{{2\pi R}}{v} = \frac{{2\pi m}}{{eB}} = \frac{{2.3,14.1,{{672.10}^{ - 27}}}}{{1,{{6.10}^{ - 19}}.1,{{0.10}^{ - 2}}}} = 6,{56.10^{ - 6}}s\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.7 trang 55 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF