ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 22.3 trang 54 SBT Vật lý 11

Bài tập 22.3 trang 54 SBT Vật lý 11

Hình nào trong Hình 22.1 kí hiệu đúng với hướng của từ trường đều tác dụng lực Lo-ren-xơ lên hạt điện tích q chuyển động với vận tốc trên quỹ đạo tròn trong mặt phẳng vuông góc với đường sức từ ?

Giải sách bài tập Vật Lí 11 | Giải sbt Vật Lí 11 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Đáp án C

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.3 trang 54 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1