ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 22.6 trang 55 SBT Vật lý 11

Bài tập 22.6 trang 55 SBT Vật lý 11

Hạt electron, có vận tốc đầu v0= 0, được gia tốc qua hiệu điện thế 400 V. Tiếp sau đó, electrôn chuyển động với vận tốc \(\vec v\)  bay vào miền có từ trường đều với cảm ứng từ  \(\vec B\) hướng vuông góc với vận tốc \(\vec v\) của êlectron. Khi đó, quỹ đạo của electrôn trong từ trường đều là đường tròn bán kính 7,0 cm. Electron có điện tích -e = -1,6.10-19 C và khối lượng m = 9,1.10-31 kg. Xác định độ lớn của cảm ứng từ c . 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Sau khi được gia tốc qua hiệu điện thế U = 400 V. vận tốc của electrôn tính theo công thức:

\(\frac{{m{v^2}}}{2} = eU \Rightarrow v = \sqrt {\frac{{2eU}}{m}} \)

Electron chuyển đông theo quỹ đao tròn bán kính \(R = \frac{{mv}}{{|q|B}}\) nên ta suy ra :

\(B = \frac{{mv}}{{{\rm{eR}}}} = \frac{1}{R}.\sqrt {\frac{{2mU}}{e}} \)

Thay số, ta tìm được :

\(B = \frac{1}{{7,{{0.10}^{ - 2}}}}.\sqrt {\frac{{2.9,{{1.10}^{ - 31}}.400}}{{1,{{6.10}^{ - 19}}}}} \approx 0,{96.10^{ - 3}}T\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.6 trang 55 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1