YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 161 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 161 SGK Vật lý 11 nâng cao

Một prôtôn bay vào trong từ trường đều theo phương hợp với đường sức từ một góc  30°. Vận tốc ban đầu của prôtôn bằng v = 3.107 m/s và từ trường có cảm ứng từ B = 1,5T. Tính độ lớn của lực Lo-ren-xơ. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có: Proton có q = 1,6.10-19 (C) , v = 3.107(m/s), B = 1,5 (T)

Độ lớn của lực Lo-ren-xơ tác dụng lên proton là:

\(\begin{array}{l} f = \left| q \right|vBsin\alpha = 1,{6.10^{ - 19}}{.3.10^7}.1,5\sin {30^ \circ }\\ \Rightarrow f = 3,{6.10^{ - 12}}\left( N \right) \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 161 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF