ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 22.4 trang 54 SBT Vật lý 11

Bài tập 22.4 trang 54 SBT Vật lý 11

Hạt prôtôn chuyển động với vận tốc 7,2.104 m/s bay vào trong từ trường đều có cảm ứng từ 1,5.10-2 T theo phương vuông góc với các đường sức từ. Prôtôn có điện tích +l,6.10-19C và khối lượng 1,672.10-27kg. Xác định bán kính quỹ đạo tròn của hạt prôtôn trong từ trường này.

A. 5,0 cm.                     B. 0,50 cm.  

C. 6,0 cm.                    D. 8,5 cm. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Áp dụng công thức : \(R = \frac{{mv}}{{|q|B}}\)

Ta tìm được bán kính quỹ đạo tròn của hạt prôtôn chuyển động trong từ trường đều :

\(R = \frac{{1,{{672.10}^{ - 27}}.7,{{2.10}^4}}}{{1,{{6.10}^{ - 19}}.1,{{5.10}^{ - 2}}}} \approx 5,0cm\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.4 trang 54 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1