YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3 trang 161 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 3 trang 161 SGK Vật lý 11 nâng cao

Một êlectron bay vào trong từ trường đều \(\vec B\) với vận tốc ban đầu \({\vec v_o}\) vuông góc với \(\vec B\)

 a) Coi \({\vec v_o}\)nằm trong mặt phẳng hình vẽ,  \(\vec B\) vuông góc với mặt phẳng hình vẽ. Hãy vẽ chiều của vectơ lực Lo-ren-xơ \(\vec f\) tác dụng lên êlectron.

b) Tính độ lớn của \(\vec f\) nếu v = 2.105 m/s và B = 0,2T.

c) So sánh giá trị tính được với trọng lượng của êlectron. Nêu nhận xét.

Cho biết: Khối lượng của êlectron bằng 9,1.10-31 kg. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Chiều của vectơ lực Lo-ren-xơ \(\vec f\) tác dụng lên electron được biểu diễn như hình vẽ.

bài 32 lực Lo-ren-xơ SGK Vật lí 11 Nâng cao

b) Độ lớn lực Lo-ren-xơ:

\(f = \left| q \right|{v_0}B\:\) vì \((\alpha  = {90^ \circ })\)

\(f = 1,{6.10^{ - 19}}{.2.10^5}.0,2 = 6,{4.10^{ - 15}}\left( N \right)\)

c) Trọng lượng của electron:

\(\begin{array}{l} {\rm{P}} = mg = 9,{1.10^{ - 31}}.10 = 9,{1.10^{ - 30}}\left( N \right)\\ \: = > f > P \end{array}\)

→ Trọng lượng electron không đáng kể so với lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt electron.

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 161 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF