ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 22.8 trang 55 SBT Vật lý 11

Bài tập 22.8 trang 55 SBT Vật lý 11

Chùm hạt a có vận tốc đầu v0 = 0, được giạ tốc qua hiệu điện thế 1,0.106 V, bay vào một từ trường đều có cảm ứng từ 1,5.10-3T. Vận tốc của mỗi hạt a đều hướng vuông góc với các đường sức từ. Hạt a là hạt nhân heli (\(_2^4He\)) có điện tích q= 3,2.10-19 C và khối lượng m = 6,642.10-27 kg. Xác định lực Lo-ren-xơ do từ trường tác dụng lên mỗi hạt α. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Sau khi được gia tốc qua hiệu điện thế U= 1,0.106 V, vận tốc của mỗi hạt α tính theo công thức :

\(\frac{{m{v^2}}}{2} = qU \Rightarrow v = \sqrt {\frac{{2qU}}{m}} \) 

Thay số, ta có

\(v = \sqrt {\frac{{2.3,{{2.10}^{ - 19}}.1,{{0.10}^6}}}{{6,{{642.10}^{ - 27}}}}} = 9,{8.10^6}m/s\)

Áp dụng công thức tính lực Lo – ren – xơ:  f = qvB ta tìm được:

f = qvB = 3,2.10-19.9,8.106.1,5.10-3 = 4,7.10-15N

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.8 trang 55 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1