ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 161 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 2 trang 161 SGK Vật lý 11 nâng cao

Chọn câu đúng.

Chiều của lực Lo-ren-xơ tác dụng lên một điện tích q chuyển động tròn trong từ trường

A. hướng về tâm của đường tròn quỹ đạo chỉ khi q > 0.

B. hướng về tâm của đường tròn quỹ đạo chỉ khi q < 0.

C. luôn luôn hướng về tâm của đường tròn quỹ đạo.

D. chưa kết luận được vì chưa biết dấu của điện tích và chiều của vectơ \(\vec B\) 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chiều của lực Lo-ren-xơ tác dụng lên một điện tích q chuyển động tròn trong từ trường luôn luôn hướng về tâm của đường tròn quỹ đạo.

Chọn đáp án C.

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 161 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1