YOMEDIA
NONE

Bài tập 22.9 trang 56 SBT Vật lý 11

Bài tập 22.9 trang 56 SBT Vật lý 11

Prôtôn và êlectron có cùng vận tốc và bay vào trong một từ trường đều theo phương vuông góc với các đường sức từ. Prôtôn có điện tích 1,6.10-19 C và khối lượng 1,672.10-27 kg ; êlectron có điện tích -1,6.10-19 C và khối lượn; 9,1.10-31 kg. Hỏi bán kính quỹ đạo tròn của prôtôn lớn hơn bao nhiêu lầi bán kính quỹ đạo tròn của êlectron khi các hạt điện tích này chuyển động trong từ trường đều dưới tác dụng của lục Lo-ren-xơ ? 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Áp dụng công thức : \(R = \frac{{mv}}{{|q|B}}\)

Ta suy ra bán kính quỹ đạo tròn của proton và electron chuyển động với cùng vận tốc \(\vec v\) trong từ trường đều:

\({R_1} = \frac{{{m_1}v}}{{eB}};{R_2} = \frac{{{m_2}v}}{{eB}}\)

So sánh các bán kính quỹ đạo tròn này ta tìm được:

\(\frac{{{R_1}}}{{{R_2}}} = \frac{{{m_1}}}{{{m_2}}} = \frac{{1,{{672.10}^{ - 27}}}}{{9,{{2.10}^{ - 31}}}} = 1840\)

 

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.9 trang 56 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON