YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 85 SGK Vật lý 11

Giải bài 4 tr 85 sách GK Lý lớp 11

Chất điện phân thường dẫn điện tốt hơn hay kém hơn kim loại? Tại sao?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 4

  • Chất điện phân thường dẫn điện kém hơn kim loại vì:

    • Mật độ các iôn trong chất điện phân thường nhỏ hơn mật độ các êlectron tự do trong kim loại.

    • Khối lượng và kích thước của iôn lớn hơn khối lượng và kích thước của êlectron nên tốc độ của chuyển động có hướng của chúng nhỏ hơn so với êlectron. 

    • Môi trường dung dịch điện phân rất mất trật tự nên các iôn bị cản trở nhiều hơn so với các êlectron trong kim loại.

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 4 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 85 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON