YOMEDIA
ZUNIA12

Hai bình điện phân mắc nối tiếp nhau. Bình thứ nhất chứa dung dịch FeCl2, bình thứ hai chứa dung dịch FeCl3. Cho một điện lượng q = 9,65.104C chuyển qua mỗi bình. Xác định khối lượng các chất thoát ra tại các điện cực của mỗi bình. Cho khối lượng mol nguyên tử của sắt và clo là A = 56 và A’ = 35,5.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Ta có:

  +Trong dung dịch FeCl2, sắt có hóa trị n1 = 2; trong dung dịch FeCl3, sắt có hóa trị n3 = 3.

  +Chất thoát ra ở a-nốt của mỗi bình là Cl2; chất thoát ra ở ca-tốt của mỗi bình là Fe.

  -Áp dụng định luật Farađay cho khối lượng chất thoát ra ở hai bình điện phân, ta có:

  +Bình 1:

  Khối lượng Fe thoát ra tại ca-tốt: m11 = \(\frac{\text{1}}{\text{F}}\text{.}\frac{\text{A}}{{{\text{n}}_{\text{1}}}}\text{.q = }\frac{1}{9,{{65.10}^{4}}}.\frac{56}{2}.9,{{65.10}^{4}}\) = 28g.

  Khối lượng Cl2 thoát ra tại a-nốt: m12 = \(\frac{\text{1}}{\text{F}}\text{.}\frac{\text{A }\!\!'\!\!\text{ }}{\text{n }\!\!'\!\!\text{ }}\text{.q = }\frac{1}{9,{{65.10}^{4}}}.\frac{35,5}{1}.9,{{65.10}^{4}}\) = 35,5g.

  +Bình 2:

  Khối lượng Fe thoát ra tại ca-tốt: m21 = \(\frac{\text{1}}{\text{F}}\text{.}\frac{\text{A}}{{{\text{n}}_{2}}}\text{.q = }\frac{1}{9,{{65.10}^{4}}}.\frac{56}{3}.9,{{65.10}^{4}}\) = 18,67g.

  Khối lượng Cl2 thoát ra tại a-nốt: m22 = \(\frac{\text{1}}{\text{F}}\text{.}\frac{\text{A }\!\!'\!\!\text{ }}{\text{n }\!\!'\!\!\text{ }}\text{.q = }\frac{1}{9,{{65.10}^{4}}}.\frac{35,5}{1}.9,{{65.10}^{4}}\) = 35,5g.

    bởi Song Thu 23/02/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF