YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 14.10* trang 37 SBT Vật lý 11

Bài tập 14.10* trang 37 SBT Vật lý 11

Xác định khối lượng đồng bám vào catôt của bình điện phân chứa dung dịch Đồng sunphat (CuSO4) khi dòng điện chạy qua bình này trong 1 phút và có cường độ thay đổi theo thời gian với quy luật I = 0,05.t (A).  Đồng có khối lượng mol là A = 63,5 g/mol và hoá trị n = 2. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Cường độ dòng điện I = 0,05.t (A) thay đổi tăng dần đều trong khoảng thời gian từ t1 = 0 đến t2 = 1 phút = 60 s ứng với các giá trị cường độ dòng điện và I2 = 0,05.60 = 3,0 A.

Do đó, điện lượng chuyển qua dung dịch đồng sunphat có giá trị trung bình bằng :

\({q_{tb}} = {I_{tb}}.t = \frac{{{I_1} + {I_2}}}{2}.t = \frac{{0 + 3,0}}{2}.60 = 90C\)

Áp dụng công thức Fa-ra-đây về điện phân, ta xác định được khối lượng đồng bám vào catôt của bình điện phân :

\(m = \frac{1}{{96500}}.\frac{A}{n}.{q_{tb}} = \frac{1}{{96500}}.\frac{{63,5}}{2}.90 \approx 29,6mg\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14.10* trang 37 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF