YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6 trang 85 SGK Vật lý 11

Giải bài 6 tr 85 sách GK Lý lớp 11

Phát biểu định luật Pha-ra-đây, viết công thức Fa-ra-đây và đơn vị dùng trong công thức này.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 6

1. Định luật Faraday thứ nhất:

  • Khối lượng vật chất được giải phóng ở điện cực của bình điện phân tỉ lệ thuận với điện lượng chạy qua bình đó.

\(m = k.q\)

k: đương lượng điện hóa của chất được giải phóng

2. Định luật Faraday thứ hai: 

  • Đương lượng điện hoá k của một nguyên tố tỉ lệ với đương lượng gam \(\frac{A}{n}\) của nguyên tố đó. Hệ số tỉ lệ \(\frac{1}{F}\)  , trong đó F gọi là số Faraday.

\(k = \frac{1}{F}.\frac{A}{n}\)

F = 96500 C/mol

A: khối lượng phân tử

n: hóa trị

  • Kết hợp hai định luật Fa-ra-đây, ta được công thức Fa-ra-đây 

\(m = \frac{1}{F}.\frac{A}{n}.I.t\)

m: khối lượng chất được giải phóng (g)

F = 96500 C/mol

A: khối lượng phân tử

n: hóa trị

I: cường độ dòng điện

t: thời gian dòng điện chạy qua.

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 6 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 85 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON