YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 14.11 trang 37 SBT Vật lý 11

Bài tập 14.11 trang 37 SBT Vật lý 11

Xác định điện tích nguyên tố e bằng cách dựa vào định luật II Fa-ra-đây về điện phân. Cho biết số Fa-ra-đây F = 96500 C/mol. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Theo định luật II Fa-ra-đây về điện phân:

\(m = \frac{1}{F}.\frac{A}{n}.q\)

Muốn có một đương lượng gam A/n của một chất giải phóng ra ở mồi điện cực của bình điện phân thì cần phải có một điện lượng q = F culông chuyển qua bình điện phân.

Điện lượng này đúng bằng tổng điện tích của các ion có trong một đương lượng gam A/n của chất đó chuyển qua bình điện phân.

Vì số nguyên tử có trong mỗi khối lượng mol nguyên tử A của một nguyên tố đúng bằng số Avô-ga-đrô NA = 6,023.1023 nguyên tử/mol, nên suy ra mỗi ion hoá trị n = 1 sẽ có điện tích q0 tính bằng :

\({q_0} = \frac{q}{{{N_A}}} = \frac{F}{{{N_A}}} = \frac{{96500}}{{6,{{02.10}^{23}}}} \approx 1,{6.10^{ - 19}}C\)

Đại lượng e = 1,6.10-19C chính là điện tích nguyên tố. Như vậy điện tích của ion hóa trị n = 2 sẽ bằng 2e, của ion hoá trị n = 3 là 3e,...

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14.11 trang 37 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF