YOMEDIA
NONE

Bài tập 10 trang 85 SGK Vật lý 11

Giải bài 10 tr 85 sách GK Lý lớp 11

Tốc độ chuyển động có hướng của ion \(Na^+\) và \(Cl^-\) trong nước có thể tính theo công thức:\(v = \mu E\), trong đó E là cường độ điện trường, \(\mu\) có giá trị lần lượt là \(4,5.10^{-8} m^2/(V.s)\). Tính điện trở suất của dung dịch NaCl nồng độ 0,1 mol/l, cho rằng toàn bộ các phân tử NaCl đều phân li thành ion.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 10

Nhận định và phương pháp: 

Bài 10 là dạng bài xác định điện trở suất của dung dịch NaCl khi điện phân

Cách giải :

  • Ta tiến hành giải theo các bước như sau:

    • Bước 1: Tính mật độ của các ion \(Na^+\) và \(Cl^-\)

    • Bước 2: Tính điện dẫn suất của dung dịch theo định luật Fa-ra-đây và suy ra điện trở suất \(\rho \)

    • Bước 3: Thay số và tính toán kết quả để tìm \(\rho \)

Lời giải: 

  • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 10 như sau: 

  • Ta có: 

Mật độ của các ion \(Na^+\) và \(Cl^-\):

\(N = 0,1.1000.6,023.10^{23} = 6,023.10^{25}/m^3\)

Điện dẫn suất của dung dịch: 

\(\sigma  = 1,{6.10^{ - 19}}.6,{023.10^{25}}.(4,5 + 6,8){.10^{ - 8}} = 1,088{(\Omega /m)^{ - 1}}\)

⇒ Điện trở suất \(\rho =\frac{1}{\sigma }=\frac{1}{1,088}=0,92\Omega .m\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 10 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 85 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON