YOMEDIA
NONE

Bài tập 11 trang 85 SGK Vật lý 11

Giải bài 11 tr 85 sách GK Lý lớp 11

Người ta muốn bóc một lớp đồng dày \(d = 10 \mu m\) trên một bản đồng diện tích \(S = 1cm^2\) bằng phương pháp điện phân. Cường độ dòng điện là 0,010A. Tính thời gian cần thiết để bóc được lớp đồng. Cho biết đồng có khối lượng riêng là \(p = 8 900 kg/m^3\)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết Bài tập 11

Nhận định và phương pháp: 

Bài 11 là dạng bài xác định thời gian cần thiết để bóc được lớp đồng bằng phương pháp điện phân. 

Cách giải :

  • Ta tiến hành giải theo các bước như sau:

    • Bước 1: Tinh khối lượng đồng phải bóc đi.

    • Bước 2: Áp dụng công thức công thức Fa-ra-đây: \(m = \frac{1}{F}.\frac{A}{n}.I.t\)

    • Bước 3: Thay số và tính toán kết quả để tìm \(t\) .

Lời giải: 

  • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 11 như sau: 

  • Ta có: 

Khối lượng đồng phải bóc đi là: \(m = 8 900.1.10^{-4}.10.10^{-6} = 8,9.10^{-6} kg\)

Theo công thức Fa-ra-đây: m = ; suy ra t = 

Với A = 64g = 6,4.10-2kg; n = 2; I = 10-2 A, suy ra:

t =  = 2  683,9 s

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Video hướng dẫn giải Bài tập 11 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 85 SGK Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON