YOMEDIA
ZUNIA12

Cho mạch điện như hình vẽ. Bộ nguồn gồm n pin mắc nối tiếp, mỗi pin có: e = 1,5V, r0 = 0,5. Mạch ngoài R1 = 2, R2 = 9, R4 = 4, đèn R3: 3V - 3W, R5 là bình điện phân dung dịch AgNO3 có dương cực tan.

Biết ampe kế A1 chỉ 0,6A, ampe kế A2 chỉ 0,4A, RA = 0, RV rất lớn.

Tìm:

a)Cường độ dòng điện qua bình điện phân và điện trở bình điện phân.

b)Số pin và công suất mỗi pin.

c)Số chỉ trên vôn kế hai đầu bộ nguồn.

d)Khối lượng bạc được giải phóng ở ca-tốt sau 16 phút 5 giây điện phân.

e)Độ sáng của đèn R3?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Ta có:  +Với bộ nguồn: Eb = ne = 1,5n; rb = nr0 = 0,5n.

  +Điện trở của đèn: \({{\text{R}}_{\text{3}}}\text{ = }{{\text{R}}_{\text{}}}\text{ = }\frac{\text{U}_{\text{m}}^{\text{2}}}{{{\text{P}}_{\text{m}}}}\text{ = }\frac{{{\text{3}}^{\text{2}}}}{\text{3}}\text{ = 3 }\!\!\Omega\!\!\text{ }\)

  a)Cường độ dòng điện qua bình điện phân và điện trở bình điện phân

  U45 = I2(R2 + R3) = 0,4(9 + 3) = 4,8V

  -Cường độ dòng điện qua bình điện phân:

  I4 = I5 = I1 – I2 = 0,6 – 0,4 = 0,2A

  -Hiệu điện thế 2 đầu R4: U4 = I4R4 = 0,2.4 = 0,8V.

  -Hiệu điện thế 2 đầu R5: U5 = U45 – U4 = 4,8 – 0,8 = 4V.

  -Điện trở của bình điện phân: R5 = \(\frac{{{\text{U}}_{\text{5}}}}{{{\text{I}}_{\text{5}}}}\text{ = }\frac{\text{4}}{\text{0,2}}\text{ = 20 }\!\!\Omega\!\!\text{ }\)

  Vậy: Cường độ dòng điện qua bình điện phân là 0,2A; điện trở bình điện phân là 20\(\Omega \).

  b)Số pin và công suất mỗi pin

  -Điện trở tương đương của mạch ngoài:

  \(\text{R = }{{\text{R}}_{\text{1}}}\text{+}\frac{\text{(}{{\text{R}}_{\text{2}}}\text{+}{{\text{R}}_{\text{3}}}\text{)(}{{\text{R}}_{\text{4}}}\text{+}{{\text{R}}_{\text{5}}}\text{)}}{{{\text{R}}_{\text{2}}}\text{+}{{\text{R}}_{\text{3}}}\text{+}{{\text{R}}_{\text{4}}}\text{+}{{\text{R}}_{\text{5}}}}\text{ = 2+}\frac{\text{(9+3)}\text{.(4+20)}}{\text{9+3+4+20}}\text{ = 10 }\!\!\Omega\!\!\text{ }\)

  -Cường độ dòng điện qua mạch chính: \(\text{I = }\frac{{{\text{E}}_{\text{b}}}}{\text{R+}{{\text{r}}_{\text{b}}}}\text{ = }\frac{\text{1,5n}}{\text{10+0,5n}}\text{ = 0,6}\).

  1,5n = 6+0,3n => n = 5.

  -Công suất của bộ nguồn: P = EbI = 1,5.5.0,6 = 4,5W.

  -Công suất của mỗi nguồn: \({{\text{P}}^{\text{ }\!\!'\!\!\text{ }}}\text{ = }\frac{\text{P}}{\text{5}}\text{ = }\frac{\text{4,5}}{\text{5}}\text{ = 0,9W}\).

  Vậy: Số pin là 5, công suất mỗi pin là 0,9W.

  c)Số chỉ trên vôn kế hai đầu bộ nguồn

  Ta có:  Số chỉ của vôn kế hai đầu bộ nguồn: U = \({{\text{E}}_{\text{b}}}\text{-}{{\text{r}}_{\text{b}}}\text{I}\) = 1,5.5 – 0,5.5.0,6 = 6V.

  d)Khối lượng bạc giải phóng ở catốt sau t = 16p5s = 965s

  Ta có:  \(\text{m = }\frac{\text{1}}{\text{F}}\text{.}\frac{\text{A}}{\text{n}}\text{.It = }\frac{\text{1}}{\text{96500}}\text{.}\frac{\text{108}}{\text{1}}\text{.0,2}\text{.965 = 0,216g}\)

  Vậy: Khối lượng bạc giải phóng ở catốt sau t = 16p5s là m = 0,216g.

  e)Độ sáng của đèn Đ3?

  -Cường độ dòng điện định mức của đèn: \({{\text{I}}_{\text{m}}}\text{ = }\frac{{{\text{P}}_{\text{m}}}}{{{\text{U}}_{\text{m}}}}\text{ = }\frac{\text{3}}{\text{3}}\text{ = 1A}\)

  -Ta thấy: I2 = 0,4A < Iđm : đèn Đ3 sáng tối hơn bình thường.

    bởi Nguyễn Trà Long 23/02/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF