YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 36 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 36 SGK Vật lý 11 nâng cao

Cho một tụ điện phẳng mà hai bản có dạng hình tròn bán kính 2 cm và đặt trong không khí. Hai bản cách nhau 2mm.

a) Tính điện dung của tụ điện đó

b) Có thể đặt một hiệu điện thế lớn nhất là bao nhiêu vào hai bản của tụ điện đó? Cho biết điện trường đánh thủng đối với không khí là 3.106 V/m. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Điện dung của tụ điện là:

\(\begin{array}{l} C = \frac{{\varepsilon S}}{{{{9.10}^9}.4\pi .d}} = \frac{{\varepsilon \pi {R^2}}}{{{{9.10}^9}.4\pi .d}}\\ = \frac{{1.{{\left( {{{2.10}^{ - 2}}} \right)}^2}}}{{{{9.10}^9}.4.\left( {{{2.10}^{ - 3}}} \right)}} = 0,{055.10^{ - 10}}F\\ \Leftrightarrow C = 5,5pF \end{array}\)

b) Hiệu điện thế lớn nhất giữa hai bản tụ là:

\({U_{max}} = {E_{max}}.d = {3.10^6}{.2.10^{ - 3}} = {6.10^3} = 6000{\rm{ }}V\)

Đáp số:

a) C = 5,5 pF

b) U = 6000 V

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 36 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF