YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 6 trang 37 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 6 trang 37 SGK Vật lý 11 nâng cao

Hai tụ điện có điện dung C1 = 0,4 μF, C2 = 0.6μF ghép song song với nhau. Mắc bộ tụ điện đó vào nguồn điện có hiệu điện thế U < 60V thì một trong hai bản tụ điện đó có điện tích bằng 3.10-5 C. Tính

a) Hiệu điện thế U

b) Điện tích của tụ điện kia 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Giả sử tụ 1 có điện tích: Q1 = 3.10-5 C

Khi đó hiệu điện thế hai đầu tụ điện thứ nhất là :

\({U_1} = \frac{{{Q_1}}}{{{C_1}}} = \frac{{{{3.10}^{ - 5}}}}{{0,{{4.10}^{ - 6}}}} = 75V\)

Theo giả thiết, bộ tụ điện được mắc vào nguồn điện có hiệu điện thế U < 60V nên điều giả sử trên là không đúng.

Vậy tụ hai có: Q2= 3.10-5 C

Khi đó hiệu điện thế hai đầu tụ điện thứ hai:

\({U_2} = \frac{{{Q_2}}}{{{C_2}}} = \frac{{{{3.10}^{ - 5}}}}{{0,{{6.10}^{ - 6}}}} = 50V\)

Vậy hiệu điện thế \(U=50V\)

b) Vì hai tụ ghép song song nên : \({U_1} = {U_2} = U = 50V\)

Điện tích của tụ C1:

\({Q_1} = {C_1}.{U_1} = 0,{4.10^{ - 6}}.50 = {2.10^{ - 5}}C\)

Đáp số: \(U = 50V;{\rm{ }}{Q_1} = {2.10^{ - 5}}C\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 37 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF