YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 7 trang 37 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 7 trang 37 SGK Vật lý 11 nâng cao

Điện dung của ba tụ điện ghép nối tiếp với nhau là C1 = 20pF, C2 = 10pF, C3 = 30pF. Tính điện dung của bộ tụ điện đó. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Ba tụ điện ghép nối tiếp nên điện dung của bộ tụ:

\(\begin{array}{l} \frac{1}{{{C_{nt}}}} = \frac{1}{{{C_1}}} + \frac{1}{{{C_2}}} + \frac{1}{{{C_3}}} = \frac{1}{{20}} + \frac{1}{{10}} + \frac{1}{{30}}\\ \Leftrightarrow \frac{1}{{{C_{nt}}}} = \frac{{11}}{{60}}\\ \Rightarrow {C_{nt}} = \frac{{60}}{{11}} = 5,45{\rm{ }}pF \end{array}\)

Đáp số: \({C_{nt}} = 5,45{\rm{ }}pF\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 37 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF