YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 8 trang 37 SGK Vật lý 11 nâng cao

Bài tập 8 trang 37 SGK Vật lý 11 nâng cao

Cho ba tụ điện được mắc thành bộ theo sơ đồ như hình 7.7. Cho C1 = 3μF, C2 = C3 = 4μF. Nối hai điểm M, N với một nguồn điện có hiệu điện thế U = 10V. Hãy tính

a) Điện dung và điện tích của bộ tụ điện đó.

b) Hiệu điện thế và điện tích trên mỗi tụ.

Giải bài tập Bài 7 Tụ điện SGK Vật lí 11 Nâng cao 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Điện dung của bộ tụ:

Bộ tụ điện bao gồm: C1 mắc song song với (C2 nt với C3)

\({C_b} = {C_1} + \frac{{{C_2}.{C_3}}}{{{C_2} + {C_3}}} = 3 + \frac{{4.4}}{{4 + 4}} = 5\mu F\)

Điện tích của bộ tụ điện:

\(Q = {C_b}.U = {5.10^{ - 6}}.10 = {5.10^{ - 5}}C\)

b) Hiệu điện thế và điện tích trên mỗi tụ điện:

+ Với tụ \({C_1}:{U_1} = {U_{MN}} = 10V\)

\({Q_1} = {C_1}.{U_1} = {3.10^{ - 6}}.10 = {3.10^{ - 5}}C\)

+ Với tụ \({C_2}nt{C_3}:{\rm{ }}{Q_2} = {Q_3} = {C_{23}}.{U_{MN}} = {2.10^{ - 6}}.10 = {2.10^{ - 5}}C\)

\(\begin{array}{l} {U_2} = \frac{{{Q_2}}}{{{C_2}}} = \frac{{{{2.10}^{ - 5}}}}{{{{4.10}^{ - 5}}}} = 5V\\ {U_3} = \frac{{{Q_3}}}{{{C_3}}} = \frac{{{{2.10}^{ - 5}}}}{{{{4.10}^{ - 5}}}} = 5V \end{array}\)

Đáp số: 

\(\begin{array}{l} a){\rm{ }}\,\,{C_b} = 5\mu F\\ b){\rm{ }}\,\,{U_1} = 10V,{Q_1} = {3.10^{ - 5}}C\\ {U_2} = {U_3} = 5V,{Q_2} = {Q_3} = {2.10^{ - 5}}C \end{array}\)

 

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 37 SGK Vật lý 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF